Tabea Dürr Textil Fine Art
schwedisch english deutsch • Fåglars namn • Fiskskinn • Nötter Curriculum Vitae
påse med nötter
11cm x 11cm x 21cm
valnötter
52cm x ca 255cm
valnötter
(detalj)
52cm x ca 255cm

VALNÖTTER

Mitt arbete med valnötter - som började som mitt examensarbete på HDK i Göteborg - har sitt ursprung i en släkthistoria från mitten av 1700-talet och handlar om en släkting vars namn var Andreas Bader (1723 – 1797). Det enda som fanns kvar i vår släkt efter Andreas var en påse med valnötter. Existensen av denna påse gjorde att hans historia vidareberättades. Påsen försvann dock – som så mycket annat – under andra världskriget. Det fanns inte längre något föremål att knyta hans historia till.

Andreas växte upp i utkanten av Transsylvanien där hans föräldrar var livegna under ungerskt herrskap i en ort som heter Szász-Nádas på ungerska. Tydligen var han ett begåvat barn och hade turen att få välvilliga och bemedlade faddrar som möjliggjorde hans skolgång ända upp till gymnasieskolan. Skolorna låg i tre olika städer i Transsylvanien. Dessa heter med sina ungerska namn Medgyes, Segesvár och Brassó. Skoltiden var den ljusaste tiden i hans liv. Efter avslutad skoltid friköptes Andreas ur livegenskapen. För att läsa vidare gav han sig av till universitet i Wittenberg. I en stad som heter Jüterbog fann han senare arbete som lärare. Både Wittenberg och Jüterbog låg med dåtidens mått långt borta. Hem till sina föräldrar kom han aldrig mer.

Jag tecknade olika porträtt av valnötter och letade fram kopparstick från 1730-talets Transsylvanien. Dessa ledde sedan med hjälp av gummitryck¹ till fiktiva släkt- och landskapsfotografier. Jag experimenterade fram en variant av gummitryck som lät sig genomföras med reaktiva färger på bomullskanvas – så att jag kunde brodera på och ut dessa fotografier.

¹ Gummitryck är en fotografisk teknik som utförs på exempelvis papper, impregnerat med gummi arabicum som gjorts ljuskänsligt.

kvinnan och nöten
72cm x 84cm
(privat ägo)

drivbänken
87cm x 80cm x 9cm
kvinnan och nöten
(detalj)
72cm x 84cm

(privat ägo)
drivbänken
(detalj)
87cm x 80cm x 9cm
stadsbild
49cm x 250cm
djup: ca 20cm
stadsbild
(detalj)
49cm x 250cm
djup: ca 20cm

stadsbild
(detalj)
49cm x 250cm
djup: ca 20cm

stadsbild II


(privat ägo)

Medgyes
46cm x 36cm
Segesvár
(detalj)
40cm x 50cm
   
  guldkvinnan
(detalj)
33cm x 57cm
 

 

 

K o n t a k t: tabeadu@gmail.com    > Impressum